Tag Archives: ویرایش زبانی

چگونه وبینار برگزار کنیم؟ تجربه‌‌های شخصی من از برگزاری وبینار

تجربه‌‌های شخصی من از برگزاری وبینار می‌ترسم تجربه‌اش را نداشتم مغزم مخالفت می‌کند. از تغییر، از تجربه کارهای جدید و تازه، می‌ترساندم. فراری‌ام می‌دهد. یکی بیاید به مغزم حالی کند هر چقدر دیرتر شروع کنم، خودم ضرر کرده‌ام. مثلاً استادم و برای خودم بروبیایی دارم. زمانی فرصت برگزاری کلاس و کارگاه نداشتم. شاگرد و دانشجو […]

چگونه بهتر و جذاب‌تر بنویسیم؛ اندر احوال ویرایش و درست‌نویسی

چگونه بهتر و جذاب‌تر بنویسیم؛ اندر احوال ویرایش و درست‌نویسی ۰۰ قبل از مقدمه در این مقاله از ویرایش و درست‌نوشتن کلمه‌ها در گفتار و نوشتار صحبت می‌کنیم ۰ مقدمه چنانچه دغدغه درست‌نوشتن یا درست‌حرف‌زدن داری، بسم‌الله. منظورم این نیست که بلد نیستیم حرف بزنیم یا بنویسیم. به احتمال، بیشتر افرادی که این مقاله را […]