سؤال از دکتر مجید نعیم‌یاوری

 

 

 هماهنگی جهت مشاوره یا برگزاری سمینار یا کارگاه آموزشی: ۰۹۱۳۳۵۱۸۴۶۵

 

talent.naeimyavari@gmail.com

instagram: @mny.learning

 

اطلاعات پرداخت:

بانک سپه به نام مجید نعیم‌یاوری

شماره کارت

۵۸۹۲#۱۰۱۰#۲۱۰۶#۸۷۹۲

شماره حساب:

۱۴۲۶۳۱۶۹۸۸۳۱۱

شماره شبا:

IR210150000001426316988311

به نام مجید نعیم‌یاوری