سؤال از دکتر مجید نعیم‌یاوری

مشاوره

تماس با دکتر مجید نعیم‌یاوری

 جهت مشاوره یا برگزاری سمینار یا کارگاه آموزشی

مراجعه حضوری: یزد، میدان باهنر، کوچه شماره ۳۶، مؤسسه آموزشی کارن

شماره تلفن: ۳۷۲۶۰۶۶۴ ۰۳۵

۰۹۱۳۳۵۱۸۴۶۵-۰۹۰۲۳۵۱۱۹۷۰

talent.naeimyavari@gmail.com

instagram: @mny.learning

بانک سپه

شماره کارت

۵۸۹۲#۱۰۱۰#۲۱۰۶#۸۷۹۲

شماره حساب:

۱۴۲۶۳۱۶۹۸۸۳۱۱

شماره شبا:

IR210150000001426316988311

به نام مجید نعیم‌یاوری