تماس با دکتر مجید نعیم‌ياوری
سؤال از دکتر مجید نعیم‌ياوری

تماس با دکتر مجید نعیم‌ياوری

ایمیل و شماره تماس جهت مشاوره یا برگزاری سمینار یا کارگاه آموزشی

talent.naeimyavari@gmail.com

09133518465

بانک سپه

شماره کارت

۵۸۹۲#۱۰۱۰#۲۱۰۶#۸۷۹۲

شماره حساب:

۱۴۲۶۳۱۶۹۸۸۳۱۱

شماره شبا:

IR210150000001426316988311

به نام مجید نعیم‌یاوری