Tag Archives: امروز یاد گرفتم

بیست نکته‌ای که امروز یاد گرفتم

۱ امروز یاد گرفتم که هر موقع شروع کردی، مهم نیست. مهم این است شروع کنی ۲ امروز یاد گرفتم که سودوکو برای فعال‌سازی و پویایی مغز مؤثر است ۳ امروز یاد گرفتم که برنامه‌ریزی ذهنی‌ام را روی کاغذ هم بیاورم ۴ امروز یاد گرفتم که هر چه در طی روز یاد می‌گیرم، با مخاطبانم […]

امروز یاد گرفتم که مغز…

امروز صبح، نخست، آموزه‌های دیروز را مرور کردم و اکنون می‌خواهم آنچه امروز از کتاب مغز برتر آموختم بنویسم. ۱ امروز یاد گرفتم که دنیای مغز عجب دنیای شگفت‌انگیزی است. جهان یک‌کیلویی. ۲ امروز یاد گرفتم که باید از مغزم استفاده کنم و نه اینکه مغز از من. ۳ امروز یاد گرفتم هر چه توقع […]

امروز یاد گرفتم بی‌وقفه بنویسم

۱ امروز یاد گرفتم برای تقویت مهارت نوشتن می‌توانم از تکنیک‌های کلمه‌نویسی و ادامه‌نویسی و قالب‌نویسی و کاریکلماتور و… استفاده کنم ۲ امروز یاد گرفتم مغز در اختیار ذهن باید باشد. ذهن سوارکار است و مغز اسب. گاه ممکن است اسب سرکشی کند تند برود رم کند ولی به هر حال باید سوارکار آن را […]