Tag Archives: گاردنر

چگونه بفهمم در چه شغلی موفق‌ترم؟

پیداکردن شغل مناسب  بسیاری از افراد برای اینکه شغل متناسب و دلخواه خود را به دست بیاورند، کارهای مختلفی را امتحان می‌کنند. هر شغلی نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را دارد و برخی بدون آگاهی از پیش‌زمینه‌های آن شغل و فقط به دلیل برخی جذابیت‌های بیرونی تصور می‌کنند می‌توانند در آن شغل به موفقیت و […]

توجه به هوش‌های چندگانه در یادگیری

هوش‌های چندگانه به عنوان فلسفه‌ای در آموزش، مفهوم جدیدی تلقی می‌شود. به اعتقاد هوارد گاردنر، دست‌کم  هشت نوع مقوله هوشی در هر یک از ما وجود دارد. گاردنر در نظریه خود با عنوان هوش‌های چندگانه سعی می‌کند تا این موضوع را برای همگان روشن کند که حوزه استعدادهای ما فراتر از مرز آی‌کیو است. گاردنر معتقد […]

به چه روشی بهتر یاد می‌گیرید؟

آیا همه ما به روشی یکسان یاد می‌گیریم؟ به عبارتی میزان یادگیری هر یک از ما از طریق گوش‌کردن یا نوشتن یا دیدن یا انجام دادن یکسان است؟ چنانچه به روش سنتی بخواهیم میزان یادگیری یا باهوش‌بودن فردی را بسنجیم، به مهارت‌هایی از قبیل خواندن و نوشتن و شمارش اعداد محدود می‌شویم. افراد بسیاری هستند […]