Tag Archives: کودک

چگونه فرزندمان را از دوران کودکی برای یادگیری آماده کنیم

یادگرفتن سریع و اثربخش از جمله دغدغه‌های پدران و مادران در دوران تحصیل فرزندانشان محسوب می‌شود. این‌که فرزندشان موضوع و مطلب‌های درسی را سریع بیاموزد و نیز سریع به خاطر بیاورد. سؤال اینجاست آمادگی برای یادگیری را چگونه در فرزندانمان ایجاد کنیم؟ آیا از پیش از دوران مدرسه، اقدام خاصی می‌توان انجام داد تا روند […]