Tag Archives: هوش عاطفی

بهترین زمان یادگیری چه زمانی است؟

baby..naeimyavari.ir

بسیاری از پدران و مادران و نیز معلمان از این موضوع گله دارند که فرزندان یا دانش‌آموزانشان آماده یادگیری نیستند و نه خوب به درس‌ها گوش می‌دهند و نه تکلیف‌های مدرسه‌ را درست و کامل انجام می‌دهند. به طور قطع این موضوع، کار را برای معلمان سخت می‌کند. در کتاب «مغز و آموزش»، نوشته اریک […]