Tag Archives: هدف

هدف‌هایت چیست؟

هدفم چیست؟! هدفم قبولی در کنکور است آن هم با رتبه عالی؛ هدفم خرید فلان خانه یا ماشین است؛ هدفم رفتن به فلان شهر یا کشور است؛ هدفم رسیدن به فلان شغل یا جایگاه است؛ و… . خب، تمام این‌ها اگر بشود اسمش را گذاشت هدف، قبول و پذیرفته. می‌پذیریم. نکته این است چنانچه از […]

چگونه بهتر یاد بگیریم

یادگیری بهتر

روش معجزه‌آسا برای یادگیری بسیاری از ما به‌دنبال راه‌های عجیب و غریب برای یادگرفتن هستیم. انتظار داریم روشی معجزه‌آسا وجود داشته باشد که بدون هیچ تلاش و تمرکز و توجه و دقت هر آنچه بخواهیم در هر حال و هر لحظه و هر زمان که نیاز بود از یک ساعت یا یک هفته یا یک […]