Tag Archives: منطقه تنهایی

منطقه تنهایی

شده است تابه‌حال ندانی چه کنی یا از چه بنویسی؟ هر زمان به این وضع دچار شدی، حتما کتاب بخوان. نه اصلا نیازی نیست کتاب هم بخوانی. فقط کافیست کتابی دم دستت باشد. آن را باز کنی و صفحه‌ای را نگاه کنی و پاراگرافی یا جمله‌ای یا کلمه‌ای از آن را بخوانی. چه ذهنیت‌‌ها که […]