Tag Archives: فکرکردن

یاد بگیریم چگونه یاد بگیریم

یادگیری یادگیری

«من این درس رو یاد نمی‌گیرم» «من این مطلب رو ده بار خوندم ولی توی ذهنم نمی‌ره» «من این موضوع رو یاد نگرفتم فقط حفظش کردم» «بچه‌ام خیلی باهوشه ولی هر چی یاد می‌گیره زود فراموش می‌کنه» «بچه‌ من حفظیاتش خوبه ولی درس‌های فهمیدنی رو یاد نمی‌گیره» «بچه‌ام هرچی بیشتر باهاش کار می‌کنم، کمتر یاد […]