Tag Archives: شکست

حرف اول و آخر آدم‌های موفق…

زندگی‌مان خلاقانه است یا ربات‌گونه؟! زندگی خلاقانه توام با ریسک است. توام با تنش و دغدغه و چالش است. زندگی ربات‌گونه خالی از ترس و ابهام است. بی‌دردسر و بی‌دغدغه. راهی که دیگران رفته‌اند در پیش بگیر و برو. دنباله‌روی هدف دیگران. اقدام برای دیگران. زندگی آرام و بی‌دردسر یا زندگی خلاقانه و ریسک‌دار و […]