Tag Archives: روش مطالعه صحیح

چگونه مطالعه کنیم؟!

داستان واقعی بسیاری از بچه‌های مدرسه هنوز وقتی اسم مدرسه و کلاس و درس می‌آید، کمی استرس و ترس وجودش را فرامی‌گیرد. به یاد امتحان و سؤال‌ و تکلیف و تمرین می‌افتد. ترس‌ها و نگرانی‌هایی به ذهنش می‌آید از جمله اینکه: نکند امروز معلم از من بپرسد؛ نکند صدایم بزند تا بروم پای تخته؛ نکند […]

روش مطالعه صحیح؛ چگونه بخوانیم تا کمتر فراموش کنیم

فراموش‌کردن و دوباره‌‌و‌دوباره خواندن و باز هم فراموشی بخشی از مطلب‌های خوانده‌شده، قصه پرغصه بسیاری از ما در دوران تحصیل بوده است و خواهد بود. آرزوی بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان، خواندن کمتر و به‌یادسپاری بیشتر است. اینکه زمان کمتری برای مطالعه صرف کنیم؛ ولی از همان زمان کم، بیشترین بهره و نتیجه را ببریم. […]