Tag Archives: اینترنت

منبع یادگیری؛ از چه منبعی یاد بگیریم؟

از کجا یاد بگیریم؟ شاید این دغدغه و سؤال به ذهنتان بیاید که از کجا یاد بگیریم؟ به نظر برخی از افراد، در فضایی خارج از مدرسه و دانشگاه، نمی‌توان یاد گرفت. از طرفی عده‌ای نیز معتقدند هرلحظه و هر کجا ممکن است موضوع یادگیری روی دهد. مهم این است که با هدف و برنامه […]